Nästa vecka kommer nationell information om covid-19-vacciationerna att förstärkas och synas i sociala medier, på tv, på annonstavlor och i livsmedelsbutiker över hela landet.

Folkhälsomyndigheten står bakom informationen, och grunden är det faktabaserade informationsmaterial om vaccinationer till allmänheten som finns framtaget sedan tidigare utifrån grundbudskapet Skydda dig själv och andra. Materialet finns i form av enkla grafikfilmer, och informationsblad som också finns översatta till omkring 20 språk.

I regeringsuppdraget för information om covid-19-vaccinationerna till allmänheten samarbetar Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Läkemedelsverket och Socialstyrelsen med länsstyrelserna, regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Informationen behöver hela tiden anpassas utifrån den fas som vaccinationsarbetet befinner sig i, någonting som i sin tur är beroende av hur mycket vaccin som levereras till Sverige. För närvarande arbetar kommuner och regioner med att erbjuda vaccin till personer i de prioriterade grupper som har störst behov av skydd, fas 1, och fas 2 har påbörjats.

– Informationen om när det är dags för erbjudande om vaccination kommer att komma från den region där man bor. Ju större tillgången på vaccin blir, desto mer besked kommer regionerna kunna ge om hur och var alla kommer erbjudas vaccin, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Insatser för att nå fram till personer i grupper som vanligen är svåra att nå med information pågår också, och planeras.

Inför fas 3 och fas 4 planeras större, bredare informationsinsatser. Det är då som alla i Sverige mellan 18 och 60 år som inte har ingått i någon tidigare prioriterad grupp kommer att erbjudas vaccin.

Läs mer

Informationsmaterial om vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndighetens samlade information om vaccination mot covid-19

Kategori: Nyhet