Ett antal nya varianter av SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19, har den senaste tiden spridit sig i omvärlden. Exakt hur utbredda de olika virusvarianterna är går inte att veta, eftersom testningen ser olika ut i olika länder och smittspridningen förändrar sig snabbt. När det gäller den brittiska virusvarianten, VOC202012/01, tyder det nuvarande kunskapsläget på att smittsamheten är högre, men det är oklart om virusvarianten orsakar allvarligare sjukdom.

Sedan tidigare råder inreseförbud till Sverige från de flesta länderna utanför EU, inklusive Storbritannien, men även från Danmark och Norge. För att minska risken för spridning av olika virusvarianter, begär nu Folkhälsomyndigheten att restriktionerna för inresande till Sverige från samtliga länder ska skärpas.

Krav på negativt test

För utländska medborgare som reser in i Sverige hemställer Folkhälsomyndigheten till justitiedepartementet om att krav införs på uppvisande av negativt test för covid-19 som är max 48 timmar gammalt.

Svenska medborgare och övriga som reser in i landet och av olika skäl inte har testat sig innan avresan ska göra det samma dag som de anländer.

– Läget förändras oerhört snabbt i omvärlden och olika virusvarianter kan finnas i fler länder än de vi känner till. Därför anser Folkhälsomyndigheten att det är det viktigt att få de nya restriktionerna på plats, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Folkhälsomyndigheten kommer i sådana fall att rekommendera att alla resenärer stannar hemma och undviker kontakter i 7 dagar samt testar sig dag 5, utöver det test som gjordes max 48 timmar innan avresan till Sverige eller i anslutning till hemkomsten.

Arbetspendlare undantas från de nya rekommendationerna om förslaget går igenom under förutsättning att de testas regelbundet, det vill säga minst en gång per vecka.

Övervakning av nya virusvarianter

Antalet fall som upptäcks i Sverige av de nya virusvarianterna som Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, pekar ut som extra viktiga att övervaka rapporteras kontinuerligt på Folkhälsomyndighetens hemsida, i första hand på tisdagar.

Ett flertal fall av den brittiska virusvarianten finns påvisad i landet, även hos
individer utan resekoppling till Storbritannien. Intensivt arbete pågår för att ytterligare kartlägga förekomsten i landets olika regioner.

Även om antalet nya fall har minskat den senaste tiden så är förekomsten av covid-19 fortsatt hög i hela landet och risken för en ökad förekomst av nya virusvarianter bedöms som hög. Därför påminner Folkhälsomyndigheten om vikten av att alla följer de föreskrifter och allmänna råd som gäller.

Kategori: Nyhet