Folkhälsomyndigheten rekommenderar att huvudmännen för landets gymnasieskolor fortsatt håller sina skolor delvis stängda och bedriver fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari 2021.

Bakgrunden till rekommendationen är det epidemiologiska läget med stor smittspridning i landet.

De mindre justeringar i rekommendationen som görs från och med den 7 januari innebär att huvudmännen ges möjlighet till ytterligare flexibilitet när det gäller elever på introduktionsprogrammen, vilket möjliggör närundervisning om så behövs. Detta jämfört med den rekommendation som gäller nu och till och med den 6 januari.

Folkhälsomyndigheten vill understryka vikten av att huvudmännen tar ansvar för och särskilt stöttar både lärare och elever inom de områden där bland annat Skolinspektionen har pekat på vissa brister. Det är enligt Folkhälsomyndigheten till exempel viktigt att huvudmännen möjliggör fysisk närundervisning för de mest sårbara eleverna på ett sätt som är förutsebart, rättvist och systematiskt.

Folkhälsomyndigheten vill i samband med terminsstarten även påminna om vikten av att följa de nationella allmänna råden. Det gäller såväl verksamhetsansvariga, personal och elever.

Läs mer

Kategori: Nyhet