Friluftslivet år 2021 är ett initiativ som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Folkhälsomyndigheten är en aktör i myndighetsnätverket kring friluftsliv som på olika sätt ingår i projektet.

– Friluftslivet är en viktig resurs för att möta några av folkhälsans stora utmaningar eftersom det ökar förutsättningarna för fysisk aktivitet och bättre psykisk hälsa. Det är inte minst viktigt under pandemin, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Målet med satsningen är att tio procent av Sveriges befolkning ska vara ute mer under 2021 än tidigare, bland annat genom att visa på alla de värden som friluftslivet har. Projektet vill särskilt nå ovana utövare. Sammanlagt är cirka 150 medaktörer med och arrangerar aktiviteter under kampanjnamnet Luften är fri. Aktiviteterna genomförs över hela Sverige och är öppna för alla.

I december 2012 beslutade regeringen om tio mätbara mål för friluftslivspolitiken. Det övergripande syftet med friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv,

Folkhälsomyndigheten har samordningsansvar för mål nio som har fokus på att arbeta för ett friluftsliv som främjar en god och jämlik hälsa.

Friluftslivets år 2021 sätter ytterligare fokus på vikten av att så många som möjligt ska få uppleva att vistas i olika naturmiljöer. Det gäller särskilt de grupper som sällan eller aldrig vistas i naturen. Utifrån ett folkhälsoperspektiv är det därför viktigt att det finns tillgång och tillgänglighet till den vardagsnära naturen, i anslutning till vår boende- och närmiljö.

Läs mer

Luften är fri

Kategori: Nyhet