Till och med den 17 januari hade totalt cirka 147 000 personer vaccinerats mot covid-19 i Sverige. Siffran är en beräkning utifrån de uppgifter om antalet förbrukade doser och antalet vaccinerade som Folkhälsomyndigheten fått in från regionerna.

Det finns fortfarande en osäkerhet i statistiken som kommer att kompletteras när nya data rapporteras in från regionerna.

Läs mer

Statistik över vaccinerade mot covid-19

Leveranser av vaccin

Kategori: Nyhet