Syftet med vaccinationerna är att skydda liv och hälsa.

– Arbetet pågår för högtryck i hela landet med att erbjuda vaccin till de prioriterade grupperna och vi är glada att nu kunna presentera mer detaljer om hur det går. Än så länge finns inte komplett inrapportering från alla regioner men i takt med att det kommer, blir det möjligt att utvärdera hur väl vaccinationsprogrammet når ut och effekten av vaccinationerna, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Den nya statistiksidan redovisar data ur det nationella vaccinationsregistret (NVR) som alla 21 regioner rapporterar till. Där finns uppgifter om antal vaccinationer som genomförts. I kartorna och diagrammen redovisas också regionala data.

Alla regioner har ännu inte en komplett inrapportering till registret och det betyder att det faktiska antalet genomförda vaccinationer är något högre än vad som visas i statistiken. Det finns också en eftersläpning i regionernas inrapportering på cirka sju dagar.

Varje region tilldelas vaccin utifrån en fördelningsnyckel som styrs av en kombination av invånarantal och hur stor andel av befolkningen som är 70 år eller äldre.

De regionala detaljuppgifterna kommer att uppdateras på sidan en gång i veckan och visar föregående hel vecka. Tisdag–fredag görs en daglig summering över antalet rapporterade vaccinationer och vaccinerade i Sverige, på riksnivå, denna uppgift visar status samma dag. Den siffran på riksnivå är uttagen senare och därmed högre.

Läs mer

Statistik över registrerade vaccinationer covid-19

Kategori: Nyhet