I Sverige har arbetet med smittspårning, testning och provanalyser utökats och intensifierats sedan den nya virusvarianten av covid-19 upptäcktes i Storbritannien. Rekommendationerna om testning och provanalyserna har särskilt riktats mot personer som har vistats i Storbritannien. Sedan en tid tillbaka omfattas även resenärer från Sydafrika.

Ett antal fall har nu upptäckts i Sverige. Antalet fall rapporteras kontinuerligt på Folkhälsomyndighetens hemsida, i första hand på tisdagar.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla inresande som har vistats i Storbritannien eller Sydafrika att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra så långt det går, och att testa sig snarast efter ankomst med uppföljande test fem dagar efter ankomst. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar.

– De nya fallen påverkar inte Folkhälsomyndighetens riskbedömning av situationen. Men vi påminner om vikten av att alla resenärer följer de särskilda rekommendationer som gäller efter vistelse i Storbritannien och Sydafrika och att alla i samhället följer gällande råd och rekommendationer för att minska smittspridningen, säger Anders Tegnell.

Läs mer

Rekommendationer till dig som reser eller har rest från Storbritannien eller Sydafrika till Sverige

Statistik om SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse

Kategori: Nyhet