Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, har publicerat en ny riskbedömning rörande nya varianter av SARS-CoV-2 – viruset som orsakar covid-19. I sin bedömning pekar ECDC på tre varianter av viruset som länder bör vara extra uppmärksamma på. En variant med ursprung i Storbritannien och en med ursprung i Sydafrika var utpekade sedan tidigare. Nu listar ECDC också en variant med ursprung i Brasilien.

Folkhälsomyndigheten uppmanar därför alla inresande till Sverige som har vistats i Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra så långt det går, och att testa sig snarast efter ankomst med uppföljande test fem dagar efter ankomst. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar.

Mycket är ännu okänt om de nya virusvarianterna och forskning pågår för att ta reda på om de till exempel är mer smittsamma än andra varianter.

Antalet fall som upptäcks i Sverige av de nya varianterna rapporteras kontinuerligt på Folkhälsomyndighetens hemsida, i första hand på tisdagar. Ännu har inget fall av den brasilianska virusvarianten upptäckts.

Läs mer

Rekommendationer till dig som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter

Rekommendationer till arbetsgivare inom vård och omsorg angående personal som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter

Nya varianter av SARS-CoV-2 (december 2020– )

Kategori: Nyhet