Norska myndigheter befarar ett större utbrott av den nya brittiska varianten av SARS-CoV-2 – viruset som orsakar covid-19 – i Osloområdet. Folkhälsomyndigheten uppmanar därför alla inresande till Sverige som har vistats i Norge de senaste 14 dagarna att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra så långt det går, och att testa sig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test fem dagar efter ankomst. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar.

Norge kräver regelbunden testning vid arbetspendling, och den som arbetspendlar behöver inte testa sig utöver det eller stanna hemma i väntan på provsvar. De som bor i samma hushåll med den som arbetspendlar behöver inte undvika att träffa andra.

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att det befarade utbrottet i kombination med de omfattande nedstängningarna, som den Norska regeringen har aviserat i Oslo, kan innebära en risk för att många människor vill ta sig till den svenska sidan av gränsen. Det i sin tur ökar risken för trängsel i näraliggande svenska kommuner samt ökar risken för att den brittiska virusvarianten får ytterligare spridning i Sverige. För att minska riskerna för trängsel och spridning av virusvarianten anser myndigheten att gränsen mot Norge bör stängas med undantag för transporter och arbetspendling. Folkhälsomyndigheten har därför begärt att regeringen gör det.

Mycket är ännu okänt om den nya virusvarianten och forskning pågår för att ta reda på om den till exempel är mer smittsam än andra varianter.

Sedan tidigare har Folkhälsomyndigheten motsvarande rekommendationer för personer som varit Storbritannien, Sydafrika och Brasilien.

Antalet fall som upptäcks i Sverige av de nya virusvarianterna som Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, pekar ut som extra viktiga att övervaka rapporteras kontinuerligt på Folkhälsomyndighetens hemsida, i första hand på tisdagar.

Även om 19 av 21 regioner i Sverige har ett minskat antal nya smittade den senaste tiden är förekomsten av covid-19 fortsatt hög i hela landet. Därför påminner Folkhälsomyndigheten om vikten av att alla följer de föreskrifter och allmänna råd som gäller.

Läs mer

Kategori: Nyhet