Till och med den 10 januari hade totalt cirka 80 000 personer vaccinerats mot covid-19 i Sverige enligt de uppgifter som regionerna rapporterat till Folkhälsomyndigheten. Det finns fortfarande en osäkerhet i statistiken som kommer att kompletteras när nya data rapporteras in från regionerna.

Det finns ännu ingen statistik per region att redovisa. Folkhälsomyndigheten kommer att presentera statistik från varje region från och med den 19 januari och vidare varje vecka.

Flera regioner uppger att de har sparat vaccin för att kunna ge dos två men Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna inte sparar vaccin. Planerade vaccinleveranser har skett utan problem och planeras fortsätta enligt plan.

Läs mer

Statistik över vaccinerade mot covid-19

Leveranser av vaccin

Kategori: Nyhet