Nu har drygt 75 procent av alla som är 18 år och äldre i Sverige fått minst en dos vaccin, och drygt 47 procent är vaccinerade med två doser. I gruppen 65 år och äldre är nu 89 procent fullvaccinerade. Denna grupp har till stor del vaccinerats med AstraZenecas vaccin mot covid-19, Vaxzevria, där Folkhälsomyndigheten nu har beslutat att avsluta distributionen och därmed successivt upphöra med användningen av vaccinet.

De doser av Vaxzevria som fortfarande finns ute i regionerna kan användas för en andra dos till personer som har fått en dos Vaxzevria samt även som en första dos till personer som är 65 år och äldre. Uppföljande vaccination med dos två för personer som har fått Vaxzevria kan även utföras med mRNA-vaccinerna Pfizer eller Moderna.

Behovet av ytterligare vaccindoser bedöms för närvarande som litet och en del överblivna doser av Vaxzevria kommer att lånas ut eller doneras enligt beslut som i så fall tas av regeringen.

Om det skulle uppstå behov att återuppta vaccinationer med Vaxzevria finns avtal som löper året ut.

Läs mer:

Information om vaccination med Astra Zenecas vaccin till personer som är 65 år och äldre [Länk borttagen 2021-09-08]

Kategori: Nyhet