Deltavarianten fortsätter att öka sin andel i Sverige

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Det totala antalet fall av covid-19 ligger på en fortsatt låg nivå. Samtidigt utgör deltavarianten en allt större andel av fallen, och misstänkta fall rapporteras nu i alla landets regioner. För att minska risken för nya utbrott och ökad smittspridning krävs en hög vaccinationstäckning, testning och smittspårning enligt gällande vägledningar, och att alla följer smittskyddsåtgärderna.

Folkhälsomyndighetens senast uppdaterade statistik visar att det totala antalet rapporterade fall av covid-19 i Sverige är fortsatt lågt. Samtidigt visar statistiken att andelen fall av deltavarianten ökar och snabbt blir dominerande när den har introducerats i en region. I dagsläget har totalt 1 836 bekräftade deltafall rapporterats in, men förekomsten skiljer sig åt i landet. I Norrbotten och Västerbotten har till exempel bara några enstaka deltafall rapporterats, medan varianten står för 95 procent av alla fall i Värmland.

– Folkhälsomyndigheten bedömer att deltavarianten kommer att dominera helt i Sverige inom de kommande månaderna. Samma bedömning har gjorts för hela Europa av den europeiska smittskyddsmyndighetens ECDC, säger biträdande statsepidemiolog Karin Tegmark Wisell.

Högre spridningsförmåga

Deltavarianten finns i samtliga världsdelar och i princip alla Europas länder. I Storbritannien och Indien står den för över 90 procent av alla fall, och i Danmark utgör den nu två tredjedelar av alla nya fall.

Jämfört med alfavarianten som tidigare dominerade, så har deltavarianten en högre spridningsförmåga. Den tycks också lättare infektera personer som bara fått en vaccindos. För fullvaccinerade personer bedöms skyddseffekten mot deltavarianten som god, särskilt mot svår sjukdom.

– För att smittspridningen inte ska öka igen är det centralt att alla som rekommenderas vaccin tar emot erbjudandet. Det är också viktigt att alla stannar hemma vid symtom, testar sig, håller avstånd, undviker trängsel och respekterar de smittskyddsåtgärder som fortsatt gäller, säger Karin Tegmark Wisell.

Första deltafallet i april

Det första fallet av delta påvisades i Sverige i april under vecka 14. Trenden med en ökande andel deltafall har pågått under en tid, men det är först under de senaste veckorna som den fått omfattande spridning i merparten av landets regioner. Det totala antalet deltafall, 1 836, som nu redovisas har rapporterats in till Folkhälsomyndigheten till och med den 8 juli.

Figur 1. Totalt antal anmälda fall samt andel av fall som påvisats med VOC av totalt antal med resultat från analys med helgenomsekvensering per vecka, vecka 5-25 2021.

Linjediagram som visar andelen av fall som är alfa, beta, gamma, delta respektive övriga varianter per vecka. Diagrammet visar även antalet fall totalt sett. Observera att dataunderlaget är ofullständigt för vecka 24 och 25 och kommer att justeras i efterhand allteftersom ytterligare resultat rapporteras in.

Läs mer

Statistik om SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse