Fortsatt försiktighet från den 1 juli

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten har anpassat föreskrifter, råd och rekommendationer till att spridningen av covid-19 har minskat. Information om vad som gäller från den 1 juli har uppdaterats. Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd, stanna hemma och testa sig vid symtom och att arbeta hemma om det är möjligt.

– Nu kan vi glädja oss åt möjligheten att träffa fler men vi måste även fortsättningsvis umgås med viss försiktighet och följa de råd och rekommendationer som finns så att vi inte blir smittade eller smittar andra. Covid-19-viruset finns fortfarande ibland oss i allra högsta grad, säger Johan Carlson, generaldirektör

Några av förändringarna är att det blir möjligt att umgås med fler än tidigare, om smittskyddsåtgärder vidtas, som att till exempel umgås utomhus och undvika att vara nära varandra inomhus under längre tid. Restauranger har inte längre begränsade öppettider och evenemang kan ta emot en större publik.

Fortfarande gäller att både privatpersoner och verksamheter har en skyldighet att vidta åtgärder för att minimera risken för smittspridning.

Förändringarna baseras på en samlad bedömning där minskade smittfall, färre covid-vårdade och fler vaccinerade vägts in. Men pandemin pågår fortfarande och risken för lokala utbrott finns.

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat webbplatsen med aktuell information för både privatpersoner och olika verksamheter.

Läs mer

Huvudsakliga råd och rekommendationer för privatpersoner