Ökad smittspridning av covid-19 i flera länder men fortsatt låg nivå i Sverige

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Smittspridningen av covid-19 har ökat i flera länder men i Sverige ligger antalet fall sedan flera veckor på en låg nivå. Samtidigt har andelen smittade med koppling till utlandsresor ökat och deltavarianten är sedan vecka 26 den vanligaste virusvarianten. Över 70 procent av den vuxna befolkningen har nu fått minst en dos vaccin.

Antalet fall nationellt av covid-19 ligger sedan flera veckor på en låg nivå. Under vecka 27 rapporterades cirka 1 500 bekräftade fall av covid-19 i Sverige. Incidensen räknat över 14 dagar var 32 fall per 100 000 invånare. En viss ökning har synts i Region Jämtland Härjedalen och Region Stockholm men från låga nivåer.

Övervakningen av virusvarianter visar att deltavarianten sedan vecka 26 utgör cirka 60 procent av fallen i Sverige och alfavarianten cirka 30 procent.

Utlandsresor

Andelen fall av covid-19 med koppling till utlandsresor har ökat från slutet av juni. Smittspridningen har ökat i flera länder i såväl Europa som i övriga världen vilket innebär en ökad risk även för svenska resenärer. Folkhälsomyndigheten påminner om att hålla avstånd och umgås i en mindre krets på resmålet samt att testa sig vid hemkomst och minimera kontakter den närmaste veckan efter hemkomsten.

Intensivvård

Hittills har sex nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats för vecka 27. Detta är lägre än medelvärdet tio patienter för veckorna 24-26.

För vecka 25 har hittills nio avlidna bekräftade fall rapporterats. Fram till och med vecka 27 har det rapporterats totalt 14 606 dödsfall bland bekräftade fall av covid-19.

Vaccin

Vaccinationerna i regionerna fortsätter enligt planeringen. Andel av befolkningen 18 år och äldre som erhållit en dos vaccin är nu drygt 70 procent och 45 procent har erhållit två doser. Samtliga regioner har nu öppnat för vaccination för alla från 18 år och uppåt.

Läs mer