Ökning från låga nivåer av covid-19 i stora delar av landet

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Smittspridningen av covid-19 ökar nu i stora delar av Sverige men ligger fortfarande på låga nivåer. Ökningen är främst kopplad till storstäderna. Andelen bekräftade covidfall som smittats utomlands ligger på runt 20 procent. Hälften av den vuxna befolkningen är nu fullvaccinerad.

Antalet fall nationellt av covid-19 fortsätter att ligga på en låg nivå men en ökning syns nu i stora delar av landet under vecka 29. Ökningen är främst kopplad till storstadsregionerna men syns även på andra platser. Övervakningen av virusvarianter visar att deltavarianten fortsätter att dominera.

Under vecka 29 rapporterades 2 637 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med cirka 42 procent jämfört med vecka 28. Incidensen räknat över 14 dagar var 43 fall per 100 000 invånare. Högst incidens fanns i gruppen 20-29 år följt av grupperna 10-19 år samt 30-39 år. Incidensen av fall per 100 000 invånare var högre i elva regioner under vecka 29 jämfört med vecka 28.

– Vi har en viss ökning nu men man ska komma ihåg att det är fortfarande på väldigt låga nivåer. Det är viktigt att fortsätta att hålla avstånd, undvika trängsel och testa sig om man har symtom. Pandemin är inte över och det gäller att både individer och verksamheter fortsätter att följa rekommendationerna, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog.

Utlandsresor

Andelen fall av covid-19 med koppling till utlandsresor låg förra veckan på 20 procent. Även där syns en ökning av antalet fall i likhet med antalet fall som smittats i Sverige. Smittspridningen har fortsatt att öka i delar av Europa och i ett flertal andra länder vilket innebär en risk även för svenska resenärer. Det gäller framförallt de som är ovaccinerade.

Folkhälsomyndigheten påminner om att hålla avstånd och umgås i en mindre krets på resmålet samt att testa sig vid hemkomst och minimera kontakter den närmaste veckan efter hemkomsten. Ovaccinerade personer rekommenderas att testa sig även utan symptom.

Intensivvård

Hittills har två nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats för vecka 29, vilket är lägre än medelvärdet för veckorna 26-28 som var sex patienter.

För vecka 27 har hittills tre avlidna bekräftade fall rapporterats. Fram till och med vecka 29 har det rapporterats totalt 14 617 dödsfall bland bekräftade fall av covid-19.

Vaccin

Vaccinationerna i regionerna fortsätter enligt planeringen. Andelen av befolkningen 18 år och äldre som erhållit en dos vaccin är nu drygt 77 procent och drygt 50 procent har erhållit två doser.

Läs mer: