Över 70 procent av Sveriges vuxna befolkning har fått vaccin mot covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Nu har över 70 procent av alla som är 18 år och äldre i Sverige fått minst en dos vaccin, och 45 procent är vaccinerade med två doser.

Sedan starten den 27 december 2020 och fram till den 14 juli har 5 747 869 personer i Sverige fått minst en dos vaccin mot covid-19, och av dem har
3 682 574 även fått en andra dos. Det betyder att 70,2 procent av alla över 18 år fått en dos och att 45 procent nu fått en andra dos. Det visar data från Nationella vaccinationsregistret.

̶ Vi har kommit långt med vaccinationstäckningen i Sverige och det betyder mycket för att minska smittspridningen och för att kunna hålla den på en låg nivå, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

I mitten av juni hade 51 procent av alla som är 18 år och äldre fått minst en dos vaccin mot covid-19, och mer än en fjärdedel hade vaccinerats med två doser.

Läs mer