I vissa delar av världen och Europa ökar just nu smittspridningen av covid-19 bland annat på grund av slopade restriktioner och den mer smittsamma deltavarianten. Många reser just nu och riskerar att ta med sig covid-19 hem från populära turistdestinationer. Det är viktigt att vara försiktig, både på resmålet och vid hemkomst.

– Folkhälsomyndigheten har fått rapporter om flera fall av covid-19 där personer har smittats i samband med uteliv utomlands på nattklubbar, pubar och ställen där nya kontakter etableras. Detta ökar sedan risken för smittspridning och utbrott i Sverige, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från den 12 juli till den 31 augusti alla resenärer följande:

  • Håll dig uppdaterad om hur smittläget ser ut på orten du besöker. Umgås i en mindre krets och håll fysisk distans till övriga. Res aldrig om du har symtom.
  • Har du varit ute och rest gäller testning med PCR-test vid hemkomst till Sverige, även om du inte har symtom. Detta rekommenderas oavsett vilket land som har besökts, med undantag för Norden. Tidigare rekommendationer för resande från tredje land ligger kvar oförändrade.
  • Den som rest inom Norden eller den som är blivit fullvaccinerad för minst två veckor sedan behöver inte testa sig efter ankomsten till Sverige.
  • Var försiktig med vilka du träffar den närmaste veckan efter din resa. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i en riskgrupp.
  • Om du är smittad riskerar du att sprida smitta vidare till exempel på din arbetsplats och inom din närmsta krets. Var därför mycket uppmärksam på milda symtom och håll fysisk distans.

Texten är uppdaterad 2021-08-12

Tillägg 2021-07-21:

Om du får symtom

Var särskilt uppmärksam på symtom på covid-19 under sju dagar från ankomsten till Sverige. Får du symtom ska du testa dig så snart som möjligt, se webbplatsen 1177.se för hur du går tillväga i den region du befinner dig i. Det gäller även om du är vaccinerad.

Denna skyldighet regleras i Smittskyddslagen kap 3, §1 [Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom eller en annan smittspårningspliktig sjukdom är skyldig att utan dröjsmål söka läkare och låta läkaren göra de undersökningar och ta de prover som behövs för att konstatera om smittsamhet föreligger.]

Tredjeland

Efter inresa från så kallade tredjeländer gäller rekommendation om att både testa sig och stanna hemma efter ankomsten till Sverige.

Läs mer

Rekommendationer till personer som reser in i Sverige

Kategori: Nyhet