Smittspridningen ökar i storstadsregionerna från låga nivåer

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Smittspridningen av covid-19 ökar i storstadsregionerna men ligger fortfarande på en låg nivå nationellt. Även andelen bekräftade covidfall som smittats utomlands fortsätter att öka samtidigt som 75 procent av den vuxna befolkningen nu har fått minst en dos vaccin.

Antalet fall nationellt av covid-19 fortsätter att ligga på en låg nivå men en ökning syns i samtliga storstadsregioner under vecka 28. Övervakningen av virusvarianter visar att deltavarianten sedan vecka 26 fortsätter att dominera medan alfavarianten har minskat.

Under vecka 28 rapporterades 1 855 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med cirka 24 procent jämfört med vecka 27. Incidensen räknat över 14 dagar var 32 fall per 100 000 invånare.

Utlandsresor

Andelen fall av covid-19 med koppling till utlandsresor fortsätter att öka och stod förra veckan för minst 23 procent. Smittspridningen har ökat i Europa och i övriga världen vilket innebär en risk även för svenska resenärer. Folkhälsomyndigheten påminner om att hålla avstånd och umgås i en mindre krets på resmålet samt att testa sig vid hemkomst och minimera kontakter den närmaste veckan efter hemkomsten. Ovaccinerade personer rekommenderas att testa sig även utan symptom.

Intensivvård

Hittills har sex nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats för vecka 28, vilket är lägre än medelvärdet för veckorna 25-27.

För vecka 26 har hittills sju avlidna bekräftade fall rapporterats. Fram till och med vecka 28 har det rapporterats totalt 14 615 dödsfall bland bekräftade fall av covid-19.

Vaccin

Vaccinationerna i regionerna fortsätter enligt planeringen. Andelen av befolkningen 18 år och äldre som erhållit en dos vaccin är nu drygt 75 procent och drygt 47 procent har erhållit två doser.

Läs mer: