Folkhälsomyndigheten beslutade i juni att även ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige, det vill säga ungdomar som är födda 2005 eller tidigare. Vaccinationerna planeras att kunna starta från och med andra veckan i augusti och framåt, utifrån respektive regions förutsättningar.

Regionerna väntas då ha kommit så pass långt att alla som är 18 år och äldre – alla som i dag omfattas av vaccinationsprogrammet – har erbjudits vaccin inom fas 4. Starten från och med andra veckan i augusti är en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Vaccinet som kommer att erbjudas är Pfizer/BioNTechs mRNA-vaccin, som är godkänt ned till 12 år. Även Modernas mRNA-vaccin Spikevax är godkänt och kommer att erbjudas (tillägg gjort 2021-08-06).

Syftet är främst att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället.

(Nyhetstexten har korrigerats den 15 juli. Meningen "Detta gäller även för barn ned till 12 år med särskild risk att drabbas av allvarlig covid-19" har tagits bort eftersom dessa barn har kunnat vaccineras från juni.)

Läs mer:

Barn och ungdomar – om vaccination mot covid-19

Covid-19-vaccination av barn i särskilda grupper och ungdomar från 16 år

Vaccination mot covid-19 erbjuds från 16 års ålder

Kategori: Nyhet