Viljan att vaccinera sig mot covid-19 lika hög bland unga som bland vuxna

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Den tredje mätningen av inställningen till vaccination mot covid-19 visar fortsatt att nio av tio personer helt säkert eller troligen kommer att vaccinera sig. I åldersgruppen 16-19 år, som är med i undersökningen för första gången, är inställningen lika hög som hos de vuxna.

Enkäten besvarades 7-17 juni och visar att vaccinationsviljan bland vuxna i Sverige även fortsättningsvis är stor: Nästan nio av tio personer svarade att de helt säkert (69 procent) eller troligen (18 procent) kommer att tacka ja till ett erbjudande om vaccinering mot covid-19. Åldersgruppen 16-19 år var med i enkäten för första gången, och 87 procent uppgav att de kommer vaccinera sig. Andelen som var helt säkra var 58 procent, medan 29 procent av de unga svarade att de troligen kommer vaccinera sig. Majoriteten av de tillfrågade i samtliga åldersgrupper anser att vaccinationen är viktig både för sin egen hälsas skull och för att skydda andra i sin omgivning.

Av de tillfrågade som redan vaccinerats med en dos vaccin uppgav 97 procent att de helt säkert kommer att ta dos två, medan två procent svarade att de troligen kommer vaccinera sig med dos två.

̶ Det är väldigt glädjande att det fortsatt är så många som är positivt inställda till att vaccinera sig, och att det även gäller i åldern 16-19 år. Att motivet för vaccination mot covid-19 i alla åldersgrupper är att skydda sig själv och att skydda andra är också intressant att se, säger Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

̶ Att så många som fått sin första vaccindos också kommer ta den andra dosen är bra ­­­– den är viktig för att få ett fullgott skydd mot covid-19.

Webbenkäten, som skickas ut varje månad, är ett sätt för Folkhälsomyndigheten att följa hur människor förhåller sig till vaccination mot covid-19. Juni månads enkät skickades till 4 782 deltagare, varav 72 procent svarade. Av deltagarna fick 700 möjlighet att svara på öppna frågor, och där var svarsfrekvensen 73 procent.

Läs mer