Minskad oro för covid-19 bland äldre

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Färre äldre personer i Sverige är oroliga för att bli allvarligt sjuka i covid-19, visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten.

I åldersgruppen 70–84 år har oron för att bli allvarligt sjuk i covid-19 minskat sedan det förra undersökningstillfället i november förra året, både bland de som uppgav att de kände sig mycket oroliga och de som uppgav att de kände sig lite oroliga. I gruppen som uppgav att de kände sig mycket oroliga sjönk andelen från 15 procent i november till sex procent i maj. Andelen som uppgav att de kände sig lite oroliga sjönk från 72 till 57 procent under samma tid.

̶ Det är glädjande att oron minskar bland äldre personer. Två förklaringar är säkert att så många i den åldersgruppen nu är vaccinerade mot covid-19 och att smittspridningen minskat i samhället, säger Hillevi Busch, utredare på enheten för psykisk hälsa och suicidprevention på Folkhälsomyndigheten.

Andelen av befolkningen som svarar att de undvikit att söka vård under de senaste sex månaderna har legat relativt oförändrad och var nu i maj 17 procent bland personer 16 till 84 år. Det är också färre som svarar att de oroar sig för att inte få tillgång till vård trots behov. Andelen sjönk från 48 procent i november till 39 procent i maj. Minskningen gäller alla åldersgrupper, men är mest uttalad bland personer i åldern 70-84 år.

Statistiken kommer från enkäter som har genomförts i Folkhälsomyndighetens webbpanel Hälsorapport. Där har cirka 3 000 personer svarat på frågor om hälsa, levnadsvanor och tankar kring covid-19. Undersökningarna har gjorts i maj och november 2020 samt i maj 2021.

Läs mer