Ökad förekomst av deltavarianten föranleder smittskyddsåtgärder

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Ett ökat antal fall av den så kallade deltavarianten av SARS-CoV-2 har upptäckts i Sverige. Folkhälsomyndigheten ser därför över smittskyddsåtgärderna nationellt samt intensifierar övervakningen av virusvarianten. Smittskyddsåtgärder är vidtagna regionalt i Värmland och Blekinge.

Folkhälsomyndigheten bevakar i enlighet med den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) riskbedömning särskilt förekomsten av virusvarianter av särskild betydelse. Deltavarianten, som först upptäcktes i Indien, har i veckan konstaterats orsaka ett ökande antal fall i Värmland och i Blekinge. Virusvarianten finns sedan tidigare spridd i England där den nu utgör den dominerande varianten. Varianten finns även konstaterad från i stort sett alla EU-länder med rapporter om utbrott i vissa länder. Varianten tros ha en ökad spridningsförmåga jämfört med andra varianter men analyser av dess egenskaper pågår fortfarande. Preliminära analyser visar att vaccinationsskyddet efter en dos är något lägre mot deltavarianten men två doser vaccin ger ett gott skydd.

Med anledning av detta har skärpta smittskyddsåtgärder införts regionalt i Värmland och Blekinge. Folkhälsomyndigheten ser också över smittskyddsåtgärderna nationellt för eventuella skärpningar.

Folkhälsomyndigheten har sedan våren 2020, då pandemin startade, rutinmässigt genomfört stickprovsanalyser av covid-19-virus i prover tagna i Sverige. Detta för att kunna följa och upptäcka eventuella förändringar i virusets arvsmassa. Mot bakgrund av deltavariantens spridning har Folkhälsomyndigheten nu tagit beslut om utökad nationell övervakning av virusvarianten. Det innebär att typnings-PCR för påvisning av deltavarianten införs brett.

Bedömningen är i nuläget att med de skärpta åtgärderna och den intensifierade övervakningen påverkas inte den långsiktiga planeringen för återgång till en mer normal situation i samhället. Det ökande antalet fall av deltavarianten påminner om vikten av att alla i samhället följer gällande råd och rekommendationer för att minska smittspridningen.