Över hälften av Sveriges vuxna befolkning har fått vaccin mot covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Nu har 51 procent av alla som är 18 år och äldre fått minst en dos vaccin. Mer än en fjärdedel är vaccinerade med två doser.

– Det är genom vaccinationerna och genom att fortsätta följa rekommendationerna som vi kan ta oss ur pandemin. Att vi nått hälften av de vuxna med minst en dos vaccin är en milstolpe att glädjas över och vi har också kommit en bra bit på väg med den andra dosen som ger ett fullgott skydd, säger Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten

Sedan starten den 26 december 2020 och fram till den 14 juni har 4,1 miljoner personer fått minst en dos och av dem har 2,2 miljoner även fått en andra dos. Det betyder att 51 procent av alla över 18 år fått en dos och att 27 procent nu fått en andra dos. Det visar data från Nationella vaccinationsregistret.

För att snabbt nå de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka och dö har de äldre prioriterats. Bland av de som är 65 år och äldre har 91 procent fått minst en dos och 63 procent är fullvaccinerade. (Data från 14 juni)

Vaccintäckningen är lägre bland personer födda utanför Sverige men den senaste statistiken visar att andelen vaccinerade i den gruppen har ökat de senaste veckorna.

– Det räcker inte bara med en hög vaccinationstäckning den måste vara jämnt fördelad också så att det inte uppstår lokala utbrott på platser där många är ovaccinerade, säger Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Vaccinationstäckningen ökar bland utrikesfödda