Podd i åtta avsnitt om vaccination mot covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Denna vecka sänds det första avsnittet av Vaccinpodden, en podd för allmänheten i åtta avsnitt. Folkhälsomyndigheten står bakom podden tillsammans med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Syftet är att bidra till att öka kunskapen om vaccination mot covid-19 i befolkningen, och därmed ytterligare öka benägenheten att vaccinera sig. Poddsatsningen görs som en del i ett uppdrag som myndigheterna har fått från regeringen.

I det första avsnittet medverkar statsepidemiolog Anders Tegnell och Johanna Rubin, läkare och utredare i vaccinfrågor på Folkhälsomyndigheten. Det heter Varför ska jag vaccinera mig, och sänds på svenska och på engelska.

I kommande avsnitt medverkar personer som är experter inom områden som på olika sätt knyter an till vaccination mot covid-19. Avsnitten handlar exempelvis om hur det går till när vaccin tas fram och godkänns, om sjukdomen covid-19 och vaccinets betydelse för att minska smittspridning, sjukdom och död, om vad tveksamhet mot vaccin kan bottna i och hur tveksamhet kan bemötas.

Ett avsnitt vänder sig specifikt till unga vuxna, en grupp där vaccinationsviljan är hög men där fler än i andra åldersgrupper efterfrågar mer information om vaccinet.

Lyssna på det första avsnittet av Vaccinpodden. Ett nytt avsnitt publiceras varje vecka framöver.

Undersökning om acceptans för vaccination mot covid-19 – Resultat april–maj 2021