Svenska riktlinjer för fysisk aktivitet och minskat stillasittande

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten har tagit fram svenska riktlinjer för att främja fysisk aktivitet och minska stillasittandet. Syftet är att riktlinjerna ska vara ett stöd i arbetet på nationell, regional och lokal nivå, till exempel inom skola och arbetsliv. Det viktigaste budskapet är att all rörelse räknas.

Riktlinjerna är baserade på WHO:s uppdaterade globala riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande från 2020 och innehåller rekommendationer för alla befolknings- och åldersgrupper i Sverige. De generella rekommendationerna är:

  • All rörelse räknas. Samla rörelser i vardagen och hitta vardagsaktiviteter.
  • Ta rörelsepauser. Några minuter varje halvtimme minskar riskerna med långvarigt stillasittande.
  • Det är bättre att vara lite fysiskt aktiv än att inte vara aktiv alls.
  • Börja med små mängder fysisk aktivitet. Öka gradvis frekvensen, intensiteten och varaktigheten med tiden.

– Riktlinjer i sig ger inte mer rörelse eller mindre sittande. Men de är viktiga för den nationella samordningen och ett stöd i det regionala och lokala arbetet. Därför har vi i arbetet med de svenska riktlinjerna fört dialog med nationella forskargrupper, organisationer och andra myndigheter, säger generaldirektör Johan Carlson.

Riktlinjerna innehåller rekommendationer för olika åldersgrupper, men även kunskap om hur fysisk aktivitet och stillasittande påverkar människors hälsa. De innehåller också aktuell data, som bland annat visar att både barn och vuxna tillbringar en stor del av den vakna tiden sittandes.

Riktlinjer för jämlika möjligheter till fysisk aktivitet

Möjligheterna till fysisk aktivitet påverkas av människors fysiska, sociala och kulturella miljö och socioekonomiska resurser. Därför synliggör riktlinjerna också förutsättningar för fysisk aktivitet och minskat stillasittande i olika befolkningsgrupper.

Arbetet med att skapa jämlika förutsättningar för fysisk aktivitet och minskat stillasittande behöver bedrivas inom och mellan många samhällssektorer och på många olika nivåer. Det kan till exempel handla om samhällsplanering för trygga, tillgängliga och inspirerande miljöer och insatser som främjar fysisk aktivitet i förskola och skola. Andra områden är möjlighet till fysisk aktivitet på arbetstid, råd och stöd inom vård- och omsorgsverksamheter gällande fysisk aktivitet och minskat stillasittande.

Läs mer

Riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande