Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höst

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

För barn och unga blir undervisning på plats i skolan huvudregeln från terminsstart i höst. Samtidigt är det viktigt att det förebyggande arbetet för att minska riskerna för smittspridning fortsätter, och att beredskap finns för att hantera eventuella utbrott lokalt.

Gymnasiet och högstadiet har bedrivit mycket eller en del av sin undervisning som fjärr- och distansundervisning de senaste tre terminerna. Nu när vaccinationstakten ökar i den vuxna befolkningen och smittspridningen minskar bedömer Folkhälsomyndigheten att det är möjligt att återgå till undervisning på plats efter sommarlovet.

– Barns och ungas psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin. Utbildning på plats i skolan är viktigt för kunskapsinhämtningen, och är också bättre för hälsan både på lång och kort sikt, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning kommer vid höstens skolstart smittspridningen förmodat ligga på nivå 1. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. kommer vid nivå 1 endast innehålla råd om att stanna hemma vid symtom. Anpassningar av åtgärderna kommer ske gradvis.

Pandemin är inte över och risken för nya utbrott under hösten finns kvar, särskilt i miljöer där vaccinationstäckningen är lägre så som i skolan. Det behövs därför en beredskap för att kunna upptäcka och hantera eventuella lokala utbrott bland barn och unga. Det är viktigt att det förebyggande arbetet mot smittspridning fortsätter och att skolorna iakttar en viss försiktighet och undviker stora samlingar vid skolstarten då virussjukdomar ofta sprids.

Alla behöver också komma ihåg att det personliga ansvaret kvarstår oavsett nivå på smittspridning, och att man ska stanna hemma och testa sig vid symtom. Ventilation, städning och hygien är faktorer som alltid är viktiga för att förebygga risk för sjukdom i skolmiljö.

Läs mer

  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (författning upphävd)
  • Testa dig för covid-19