Vaccinationstäckningen ökar bland utrikesfödda

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Utrikesfödda i åldrarna 60-64 år vaccinerar sig i lägre grad än svenskfödda. Men ny statistik från Folkhälsomyndigheten visar att vaccinationstäckningen ökar bland personer födda utomlands.

Folkhälsomyndigheten redovisar kontinuerligt uppdaterad statistik över andelen vaccinerade mot covid-19 utifrån födelseland. Flera studier har visat att det är vanligare med allvarlig sjukdom och död i covid-19 i socioekonomiskt utsatta grupper, där utrikesfödda är överrepresenterade jämfört med personer födda i Sverige.

Fler vaccinerar sig

Den nya statistiken, som gäller för personer som är 60-64 år, visar att vaccinationstäckningen bland utrikesfödda har ökat från 59 procent till 67 procent de senaste tre veckorna. Lägst vaccinationsgrad syns bland personer födda i Afrika utanför Nordafrika, men även bland dem har vaccinationstäckningen ökat från 49 procent till 61 procent.

I gruppen svenskfödda har vaccinationstäckningen ökat från 83 procent till 88 procent under samma period.

Inkomst och utbildning påverkar

Den nya statistiken visar också att vaccinationsgraden ökar i takt med stigande inkomst och utbildning. Det gäller både för svenskfödda och utrikesfödda, men skillnaderna är större bland utrikesfödda. Den största andelen vaccinerade återfinns bland personer med hög inkomst, oavsett födelseland. Lägst är vaccinationsgraden bland utrikesfödda personer med låg inkomst, 50 procent. Även bland personer födda i Sverige har inkomst betydelse för benägenheten att vaccinera sig. Hittills har 71 procent av de svenskfödda med låg inkomst vaccinerat sig.

Även när det gäller utbildningsnivå finns skillnader i vaccinationsgrad, men något mindre. Personer med eftergymnasial utbildning har en vaccinationstäckning på 87 procent, för personer med förgymnasial utbildning är siffran 77 procent.

Fortsatta insatser krävs

Syftet med statistiken som Folkhälsomyndigheten nu presenterar är att utgöra ett underlag för alla som arbetar med vaccination av befolkningen mot covid-19, och att bidra till arbetet med en god hälsa på lika villkor.

– Det är positivt att skillnaderna nu minskar mellan svenskfödda och utrikesfödda. Men fortfarande behövs insatser på olika nivåer i samhället för att öka vaccinationstäckningen i alla grupper. Det handlar bland annat om att öka tillgängligheten och att nå ut med information till hela befolkningen, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.