Folkhälsomyndigheten har anpassat rekommendationen till symtomfria personer som reser in till Sverige när det gäller att testa sig och isolera sig i en vecka efter ankomsten utifrån det epidemiologiska läget i omvärlden. Från den 1 juni undantas personer som rest i EU/EES, Schengenområdet, Storbritannien samt vissa tredjeländer. Dessa länder är också undantagna från UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor. Information om vilka länder som är undantagna finns på UD:s webbsida. För resande från alla övriga länder kvarstår rekommendationen till personer som reser in till Sverige om testning och isolering i en vecka efter ankomsten, även om man inte har symtom. Fullvaccinerade utan symtom undantas från rekommendationen oavsett var man varit innan ankomsten till Sverige.

Det är som tidigare fortsatt viktigt för alla att följa rekommendationerna om att testa sig och stanna hemma vid minsta symtom på covid-19 även efter en resa, oavsett resmål och om man är vaccinerad eller inte.

Regeringen har förlängt kravet på negativt test för inresa till Sverige. Undantag görs för svenska medborgare och resenärer från de nordiska länderna som från och med den 1 juni därmed kan resa fritt och pendla över gränsen. De omfattas inte heller av Folkhälsomyndighetens rekommendation om testning och isolering av symtomfria efter resa.

Mer information om vilka personer som undantas från testkravet finns på regeringens webbsida med frågor och svar om bland annat kravet på negativt covid-19-test.

Läs mer

Kategori: Nyhet