Få allvarliga fall av covid-19 bland vaccinerade

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Vaccination minskar kraftigt risken för svår sjukdom och död i covid-19. Folkhälsomyndighetens senaste uppföljning visar som väntat att det förekommer att personer smittas trots vaccination men att de allvarliga fallen är få.

Sedan årsskiftet har smittspridningen i Sverige varit hög, och nästan en halv miljon fall av covid-19 har rapporterats. Samtidigt har vaccinationerna nått fram till allt fler.

Tre veckor efter den första vaccindosen beräknas en person ha ett gott skydd mot sjukdomen även om man räknas som fullvaccinerad först två veckor efter sin andra dos. Men som för alla vacciner är skyddseffekten inte hundraprocentig. Det är därför väntat med några fall av sjukdom trots vaccination. Folkhälsomyndighetens senaste data visar att:

  • Av de över 2 miljoner människor i Sverige som fått minst en dos vaccin har 0,3 procent eller 5 942 personer konstaterats ha covid-19 minst tre veckor efter sin vaccination. Av dessa har 20 fått intensivvård och 187 personer har avlidit med covid-19. (Bland dessa ingår även fallen nedan som fått två doser vaccin.)
  • Av de mer än 700 000 personer som var fullvaccinerade med två doser, har 0,2 procent eller 1 624 personer konstaterats ha covid-19. Av dessa har 6 personer fått intensivvård och 67 personer avlidit med covid-19.

Data visar också att risken att behöva intensivvård och att avlida är mindre för den som insjuknar och är vaccinerad jämfört med de som är ovaccinerade.

– Inget vaccin kan undanröja risken att bli smittas helt. Men de allvarliga fallen är få sett till den höga smittspridning vi haft och hur många som är vaccinerade, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog.

Resultaten påverkas av att de personer som först vaccinerades var de allra äldsta och sköraste. För dessa kan även en mild infektion vara svår att klara av, även med det extra skydd som vaccinationen gett. Det är viktigt att även fortsättningsvis undvika att träffa andra, även vaccinerade personer, när man själv har symtom och att testa sig för covid-19.