Folkhälsomyndigheten anmäler försök till dataintrång mot SmiNet

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten har utsatts för försök till intrång i databasen SmiNet som används för att lagra anmälningar om smittsamma sjukdomar. Det är fortfarande oklart om obehöriga kan ha kommit åt känsliga uppgifter.

Folkhälsomyndigheten har upptäckt att det förekommit flera intrångsförsök i databasen SmiNet. Databasen har därför stängts ned tillfälligt.

I SmiNet lagras elektroniska fallanmälningar om smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, exempelvis covid-19.

Folkhälsomyndigheten kan därför inte rapportera kompletta data från och med onsdag klockan 16, innan arbetet med att utreda intrångsförsöken är avslutat.

Arbete pågår för att så snabbt som möjligt undersöka om någon kan ha kommit åt känsliga personuppgifter ur databasen, samt reda ut och åtgärda eventuella brister. Incidenten kommer att anmälas till Polisen och till Integritetsskyddsmyndigheten.

Folkhälsomyndigheten ser mycket allvarligt på incidenten. Ännu finns inget som tyder på att någon information kommit i orätta händer men utredningen pågår fortfarande. Det är angeläget att så snart som möjligt få rapporteringen att fungera.