Enligt förslaget ska en arrangör av olika typer av sammankomster beräkna och sätta ett maximalt antal deltagare i sammankomsten. Marknader och så kallade stadigvarande tivolinöjen regleras också.

– De föreslagna bestämmelserna syftar till att minska risken för smittspridning i de berörda verksamheterna genom att göra det möjligt för publik, besökare och deltagare att hålla avstånd, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten får enligt det förslag till ändringar i begränsningsförordningen, som regeringen har skickat ut på remiss, rätt att ta fram föreskrifter som i praktiken innebär åtgärder mot covid-19. De bestämmelser som Folkhälsomyndigheten nu föreslår bygger på att regeringen beslutar enligt sitt förslag.

Om smittläget och belastningen på vården tillåter kan förändringarna träda i kraft tidigast den 17 maj.

Läs mer

Remiss av förslag till föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 [Länk borttagen 2021-05-07]

Kategori: Nyhet