Folkhälsomyndigheten föreslår nya åtgärder mot covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

På grund av den höga smittspridningen finns ett fortsatt stort behov av åtgärder mot covid-19. Därför har Folkhälsomyndigheten skickat ut ett förslag om ändrade föreskrifter och allmänna råd på remiss. Förslaget rör främst allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, till exempel kultur- och idrottsarrangemang.

Enligt förslaget ska en arrangör av olika typer av sammankomster beräkna och sätta ett maximalt antal deltagare i sammankomsten. Marknader och så kallade stadigvarande tivolinöjen regleras också.

– De föreslagna bestämmelserna syftar till att minska risken för smittspridning i de berörda verksamheterna genom att göra det möjligt för publik, besökare och deltagare att hålla avstånd, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten får enligt det förslag till ändringar i begränsningsförordningen, som regeringen har skickat ut på remiss, rätt att ta fram föreskrifter som i praktiken innebär åtgärder mot covid-19. De bestämmelser som Folkhälsomyndigheten nu föreslår bygger på att regeringen beslutar enligt sitt förslag.

Om smittläget och belastningen på vården tillåter kan förändringarna träda i kraft tidigast den 17 maj.