Fortsatt färre vaccinerade bland utrikesfödda

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Vaccinationstäckningen bland personer som är 65 år och äldre och födda i andra länder än Sverige har ökat de senaste veckorna, men är fortfarande lägre än bland personer i samma åldrar födda i Sverige. Vaccinationstäckningen är även lägre i åldrarna 60 till 64 år.

Folkhälsomyndigheten redovisar nu uppdaterad statistik över andelen vaccinerade mot covid-19 utifrån födelseland. Statistiken är ett underlag för alla som arbetar med vaccination av befolkningen mot covid-19 och ska bidra till arbetet med en god hälsa på lika villkor.

– Insatserna med att nå alla med erbjudandet om vaccination behöver fortsätta och intensifieras. Vaccinet minskar både smittspridning och risken för sjukdom och det är viktigt med tillgänglighet och att nå en så hög och jämn täckning som möjligt i hela befolkningen, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Vaccinationstäckningen bland personer som är 65 år och äldre har ökat i alla grupper sedan förra uppdateringen, men är fortfarande lägre bland utrikesfödda än för svenskfödda. Samma mönster ses även i statistiken för de yngre åldersgrupperna, 60 till 64 år, som redovisas nu.

Statistiken finns även uppdelad på regionnivå. Regionernas förutsättningar skiljer sig åt och syftet är att de ska kunna följa sitt eget arbete över tid.

Flera studier har visat att det är vanligare med allvarlig sjukdom och död i covid-19 i socioekonomiskt utsatta grupper, där utrikesfödda är överrepresenterade jämfört med personer födda i Sverige.