Fortsatt stor vilja att vaccinera sig mot covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

En bit in i vaccineringen mot covid-19 är det fortfarande nio av tio som svarar att de helt säkert eller troligen kommer att vaccinera sig. Och 97 procent av de som fått dos ett kommer helt säkert även att ta dos två, visar Folkhälsomyndighetens undersökning.

Under covid-19-pandemin följer Folkhälsomyndigheten hur människor förhåller sig till vaccination mot covid-19 genom en webbenkät. Frågorna i enkäten handlar om inställningen till vaccination mot covid-19, men även om de praktiska förutsättningarna kring vaccinationen.

Resultaten från den senaste enkäten, som besvarades mellan 26 april – 5 maj, visar att vaccinationsviljan bland vuxna i Sverige fortsatt är stor: Nästan nio av tio personer svarade att de helt säkert (70 procent) eller troligen (18 procent) kommer att tacka ja till ett erbjudande om vaccinering mot covid-19. I den första enkät som gjordes, i mitten av mars, var motsvarande siffror 69 respektive 22 procent.

Av de deltagare i enkäten som vaccinerats med en dos vaccin uppger 97 procent att de helt säkert kommer att vaccinera sig med dos två, och tre procent svarar att de troligen kommer att ta dos två.

̶ Det är förstås väldigt glädjande att se att den stora vaccinationsviljan håller i sig över alla åldersgrupperna och att regionerna har lyckats nå ut med information i samband med vaccinerbjudandet, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

­̶ Enkäten är, och kommer fortsätta att vara, ett viktigt underlag för arbetet med vaccinationerna mot covid-19.

Resultatet från enkäten visar vidare att andelen som uppger att de behöver information sjunker med åldern, från 52 procent bland unga vuxna mellan 18-29 år till 30 och 22 procent bland personer som är 60 och 70 år och äldre. När denna undersökning genomfördes pågick vaccinationsfas tre, vilket innebär att regionernas information hittills främst har riktats till personer som är 60 år och äldre. Av de deltagare som vaccinerats med dos ett uppger 86 procent att de inte behöver mer information om hur de får tillgång till dos två.

Andelen som uppger behov av att veta mer om fördelar och/eller eventuella biverkningar med att vaccinera sig mot covid-19 är lägre jämfört med enkäten som genomfördes i mars. Störst skillnad ses framför allt bland personer som är 60 år och äldre.

Webbenkäten skickades till 6 418 deltagare, varav 79 procent svarade. Folkhälsomyndigheten har gett Karolinska Institutet i uppdrag att undersöka viljan till att vaccinera sig mot covid-19 hos utrikesfödda, och vilka orsaker som kan ligga bakom att man är mer eller mindre benägen att vaccinera sig. Resultaten från den undersökningen är ännu inte klara.

Läs mer

Undersökning om acceptans för vaccination mot covid-19 – Resultat april-maj 2021

Acceptans för vaccination mot covid-19