God tillgång till vaccin mot covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Arbetet med att vaccinera mot covid-19 fortsätter i snabb takt i regionerna och leveranserna av vaccin till Sverige har ökat kraftigt i volym jämfört med tidigare i våras. Det finns fortsatt inget behov av att använda vaccinet från Janssen i vaccinationsprogrammet, som läget nu ser ut.

Den 23 april beslutade Folkhälsomyndigheten att rekommendera fortsatt paus i användandet av vaccinet från Janssen.

Bakgrunden är att vaccinet i Sverige enbart rekommenderas att användas till personer som är 65 år och äldre, då det kan kopplas till ökad risk för mycket sällsynta men allvarliga biverkningar hos främst yngre personer.

Samma rekommendation gäller för vaccinet från Astra Zeneca, som har en liknande verkansmekanism som vaccinet från Janssen. Vaccinet är säkert för de åldersgrupper som det rekommenderas till, och ger ett mycket gott skydd mot smittspridning, sjukdom och död i covid-19.

Eftersom tillgången till vaccin nu är god i Sverige, och vaccinationstäckningen generellt hög bland personer som är 65 år och äldre, fyller vaccinet från Janssen fortsatt ingen funktion i det svenska vaccinationsprogrammet mot covid-19.

Beslutet om fortsatt paus för användningen kvarstår därför tills vidare, och den lilla mängd som hann levereras (cirka 31 000 doser) fortsätter att lagerhållas. Vaccinet har inte körts ut till regionerna.