Information om nästa uppdatering av antalet fall av covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Fredagen den 28 maj publicerar Folkhälsomyndigheten ingen uppdaterad statistik om covid-19 i Sverige. Orsaken är att databasen SmiNet, som används för att lagra anmälningar om smittsamma sjukdomar tillfälligt stängdes efter försök till dataintrång.

Arbetet med att utreda försöket till dataintrång pågår. Under tiden har SmiNet varit stängt av säkerhetsskäl. Därför kommer nästa uppdatering av statistiken om fall av covid-19 uppdateras först när systemet är i full drift igen och vårdgivare och laboratorier har hunnit rapportera in fall. Systemet är nu igång igen.

I SmiNet lagras elektroniska anmälningar om smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, exempelvis covid-19. Folkhälsomyndigheten har upptäckt att det har förekommit flera intrångsförsök i databasen SmiNet.

Folkhälsomyndigheten ser mycket allvarligt på incidenten som kommer att anmälas till Polisen och till Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs mer

Folkhälsomyndigheten anmäler försök till dataintrång mot SmiNet