Information om SmiNet till användare

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Databasen SmiNet är nu igång igen efter driftstopp på grund av ett intrångsförsök. För
att ytterligare öka säkerheten har en del justeringar gjorts vilket innebär
vissa begräsningar när det gäller inrapportering av data.

Detta gäller dels krav på TLS nivå 1.2, vitlistning av alla rapporterande kliniska laboratorier samt att det för närvarande inte är möjligt att göra klinisk anmälan via webbformuläret. Vi beräknar att det dröjer ytterligare några dagar innan den rapporteringsvägen öppnas upp igen. Vid behov att rapportera via pdf-formulär ges tillfälligtvis åtkomst till dessa av regionens smittskyddsenhet.

Vid frågor eller problem med databasen hänvisas till vår ordinarie SmiNet-support.