Nästa uppdatering av covid-19-statistik på torsdag

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Databasen SmiNet som lagrar elektroniska anmälningar om smittsamma sjukdomar är igång igen sedan fredag kväll. Databasen stängdes ned på grund av intrångsförsök. För att säkerställa att statistiken om covid-19 är komplett kommer nästa uppdatering ske på torsdag den 3 juni 2021.

Databasen SmiNet som lagrar elektroniska anmälningar om smittsamma sjukdomar, bland annat covid-19, stängdes tidigare av säkerhetsskäl efter flera intrångsförsök. Efter justeringar för att öka säkerheten ytterligare är databasen igång igen sedan kvällen den 28 maj.

Det behövs mer tid för att säkerställa att statistiken är komplett, så att en tillförlitlig bedömning av det epidemiologiska läget kan göras. Därför kommer nästa uppdatering av statistiken om fall av covid-19 på torsdag den 3 juni. Då beräknas data från vårdgivare och laboratorier ha hunnit rapporteras in och analyserats.

Utredningsarbetet om obehöriga har kommit åt känsliga uppgifter pågår fortfarande.

Händelsen har anmälts till Polisen och till Integritetsskyddsmyndigheten.