Nya resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 i Sverige i april

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Ett stickprov i befolkningen från mitten av april 2021 visar att 0,7 procent var positiva för viruset SARS-CoV-2 som ger upphov till covid-19. Det är nästan lika höga nivåer som i april 2020.

Folkhälsomyndigheten genomför under pandemin återkommande undersökningar för att uppskatta förekomsten av covid-19 i Sverige. I mitten av april 2021 genomfördes den sjätte undersökningen på nationell nivå. Prov från 4 758 slumpvis utvalda deltagare visar att uppskattningsvis 0,7 procent av befolkningen hade eller nyligen hade haft en infektion med covid-19. Av samtliga deltagare var 1 300 från Stockholm där 0,9 procent testade positivt för SARS‑CoV‑2. Deltagarantalet från övriga regioner var för litet för att kunna beräkna den regionala förekomsten.

Nästan lika höga nivåer som i april 2020

Undersökningen visar att förekomsten av SARS-CoV-2 i befolkningen var nästan lika hög som i april 2020, på nationell nivå. Motsvarande undersökning då visade att 0,9 procent av deltagarna på nationell nivå bar på viruset. I den undersökning som genomfördes en månad senare, i maj 2020, hade andelen sjunkit till 0,3 procent. I motsvarande stickprov från augusti och september 2020 var ingen av deltagarna i undersökningen positiv för SARS-CoV-2. I början på december 2020 hade andelen ökat till 0,7 procent.

– Resultaten från stickprovsundersökningarna följer alltså kurvan för smittspridningens utveckling i Sverige, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef och biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Nivåerna i Stockholm nu jämförbara med landet i stort

Hos deltagare från region Stockholm är nivåerna av virusförekomst i april 2021 jämförbara med landet i stort, vilket inte var fallet under våren 2020 då andelen som testade positivt i Stockholm var betydligt högre än i landet i övrigt.

Dominerande virusvariant

Helgenomsekvenseringen av proverna positiva för SARS-CoV-2 visade att majoriteten utgjordes av virusvarianten B.1.1.7, som först rapporterades från Storbritannien. Vidare var andelen positiva på nationell nivå högre i åldersgruppen 16–29 år (1,4 procent). Av de 43 individer som var positiva för SARS-CoV-2 i april 2021 svarade 42 på symtomenkäten, av dessa rapporterade en person sig ha upplevt symtom inom sju dagar efter provtagning och 41 individer att de hade upplevt symtom inom två veckor före provtagning.

Folkhälsomyndigheten genomför de här undersökningarna om förekomst av covid-19 med hjälp av Försvarsmakten.

Resultaten ligger till grund för arbetet med att följa sjukdomens spridning i samhället samt för utformning av prognosmodeller.

Folkhälsomyndigheten genomför även undersökningar av antikroppar efter genomgången covid-19 eller vaccination, i blodgivarprover och i blodprover från öppenvården. Läs mer i nyheten: Var fjärde blodgivare i Stockholm och Västra Götaland har antikroppar.

Läs mer