Var fjärde blodgivare i Stockholm och Västra Götaland har antikroppar

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten har under två veckor i mars samlat in prover från blodgivare. Resultaten visar att 22 procent på nationell nivå hade antikroppar mot SARS-CoV-2 medan nivån låg på 25 procent i region Stockholm och i Västra Götaland. Folkhälsomyndigheten har även undersökt förekomsten av antikroppar i överskottsblodprover från öppenvården.

I början på mars under vecka 9 och 10 genomfördes nya mätningar av förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 hos blodgivare och från överskottsblodprover i öppenvården.

Prover från 8 regioner ingick i undersökningen som visar att 22 procent av blodgivare på nationell nivå hade antikroppar. Förekomsten hos blodgivare var högst i region Stockholm och i Västra Götaland med 25 procent och lägst i Västerbotten med 12 procent.

– De här nivåerna avspeglar genomgången infektion med covid-19 minst tio månader tillbaka i tiden. Men vissa grupper har också fått vaccin även om vi inte bedömer att det har någon större betydelse för resultatet när det gäller just blodgivare, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef och biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Jämfört med en tidigare mätperiod i början av december 2020 (vecka 48 och 49), visar resultaten att andelen med antikroppar är tre gånger så hög. Den nationella nivån var då 7 procent.

När det gäller antikroppar hos blodgivare i övriga län som ingått i mätningen vecka 9 och 10 visade Jönköping 21, Skåne 20, Kalmar 19, Uppsala 16 och Örebro 14 procent.

Blodgivarproverna kommer från vuxna 19-79 år där 6 procent i motsvarande åldersgrupper vid tidpunkten för insamlingen hade erhållit minst en dos vaccin mot covid-19. De påvisade antikropparna bedöms därför i första hand ha bildats till följd av genomgången infektion i covid-19.

Blodprover via öppenvården

Folkhälsomyndigheten har även undersökt förekomsten av antikroppar i överskottsblodprover som samlats in från laboratorier i klinisk kemi och klinisk immunologi via öppenvården i samma åtta regioner som ovan. Blodproverna kommer från barn, unga och vuxna samt äldre vuxna 0-95 år.

Analys av prover insamlade vecka 9 och 10 visar att antikroppar mot covid-19 påvisades hos 21 procent nationellt av den studerade populationen. Det är en ökning från 8 procent vid den senaste mätningen vecka 48 och 49.

Andelen med antikroppar är fortsatt lägst bland äldre vuxna i åldern 65-95 år med 15 procent.

I gruppen 65-95 år hade 15,8 procent i motsvarande åldersgrupp, vid tidpunkten för insamlingen vecka 9 och 10, erhållit minst en dos vaccin mot covid-19. De påvisade antikropparna i denna grupp bedöms därför till största delen ha bildats till följd av erhållen vaccination.

Bland vuxna i åldern 20-64 år hade 22 procent antikroppar i vecka 9 och 10. Bland barn och unga i åldern 0-19 år var andelen 22,5 procent, i åldern 11-19 år hade 26,4 procent antikroppar och i gruppen 0-10 år hade 19,4 procent antikroppar.

Data på regionnivå om blodproverna från öppenvården visar att av storstadsregionerna hade Stockholmsregionen högst andel antikroppar med 23 procent följt av Västra Götaland med 21 procent och Skåne 20 procent.

Antikroppsanalyserna görs i samarbete med SciLifeLab/KTH.

Folkhälsomyndigheten genomför också under pandemin undersökningar för att uppskatta nivåerna för pågående infektion i covid-19 i Sverige. I mitten av april 2021 genomfördes den sjätte undersökningen på nationell nivå. Läs mer i nyheten: Nya resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 i Sverige i april.

Läs mer

Påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19 i blodprov från öppenvården

Påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19 hos blodgivare