Vuxna kan återgå till undervisning på plats från den 1 juni

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

För vuxna som studerar blir det möjligt att återgå till undervisning på plats, gradvis och med vidtagna försiktighetsåtgärder, från den 1 juni.

Utbildningar för vuxna har under tre terminer bedrivit mycket av sin undervisning som fjärr- och distansundervisning. Nu när vaccinationstakten ökar i den vuxna befolkningen och smittspridningen minskar bedömer Folkhälsomyndigheten att det är möjligt att återgå till undervisning på plats.

– Utbildning på plats är viktigt för kunskapsinhämtning och även för hälsan både på lång och kort sikt. Vi vet att studerande och elevers psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd börjar gälla från den 1 juni. Det allmänna rådet om att utbildningar för vuxna bör erbjuda distansundervisning upphör då att gälla. Det innebär att studerande och elever vid exempelvis universitet, högskola, folkhögskola, yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning (komvux) stegvis kan återgå till undervisning på plats.

Det allmänna rådet att arbeta hemifrån gäller dock fortsatt, vilket innebär att personal bör arbeta hemma när så är möjligt. Det kan exempelvis vara lämpligt vid rättning av prov, möten med annan personal eller liknande arbetsuppgifter.

Risken för nya utbrott är inte över. Det är därför viktigt att ansvariga för utbildning för vuxna anpassar verksamheten i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råden om allas ansvar för att minska spridning av covid-19 (författning upphävd). Övergången från distansundervisning till undervisning på plats bör ske gradvis och under ordnade former för att minska risken för smittspridning.

Studerande och elever som saknar möjlighet att studera hemma eller har särskilda behov bör prioriteras för att undervisas på plats i utbildningslokalerna.