– Beslutet är en försiktighetsåtgärd, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket utreder rapporter om misstänkta biverkningar om blodpropp i kombination med blödning hos individer som vaccinerats med AstraZenecas vaccin mot covid-19. I utredningen granskas de rapporter om misstänkta biverkningar som kommit in de senaste dagarna för att avgöra om det finns ett orsakssamband till vaccinet eller inte.

De misstänkta biverkningarna har innefattat blodpropp (tromboser) i kombination med låga nivåer av blodplättar (trombocytopeni) hos ett fåtal personer.

Uppdatering 18 mars: Läkemedelsverket utreder även enstaka misstänkta svenska fall av den allvarliga biverkningen. Det finns fortfarande inte en bekräftad koppling till vaccinet

Det är högsta prioritet att vaccinerna som används har en hög säkerhetsprofil, vilket är anledningen till att Läkemedelsverket och EMA nu utreder de misstänkta fallen.

AstraZenecas vaccin ger ett gott skydd mot covid-19 och det totala antalet vaccindoser som givits uppgår till 17 miljoner.

– Det finns en god kunskap om vaccinet, men det är ändå viktigt att vi nu pausar vaccinationen tills EMA utrett om dessa händelser kan ha ett samband med vaccination, säger Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten samverkar med Läkemedelsverket i frågan och följer löpande resultat från utredningen.

Kategori: Nyhet