Det nya beslutet innebär att Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation från den 2 februari om att begränsa användningen av Astra Zenecas vaccin till personer under 65 år upphör.

Grunden för den tidigare åldersbegränsningen var att det vid tidpunkten fanns för lite data om vaccinets skyddseffekt för personer över 65 år. Att invänta mer data ansågs nödvändigt, eftersom skyddsbehovet av äldre är särskilt stort på grund av deras förhöjda risk för allvarlig sjukdom och död vid covid-19.

God skyddseffekt även för äldre

Nu visar tre stora studier från Storbritannien att AstraZenecas vaccin har en god skyddseffekt även för personer som över 80 år, och att skyddseffekten är i nivå med övriga godkända vacciner.

Folkhälsomyndighetens sammantagna bedömning är att de nya underlagen kring skyddseffekten är tillförlitliga.

– Samtliga vacciner som erbjuds är mycket effektiva och har enligt studierna en god skyddseffekt för alla över 18 år. AstraZenecas vaccin mot covid-19 kan därför rekommenderas även till personer över 65 år, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Fakta: Brittiska studier om vacciners skyddseffekt

De här studierna ligger till grund för Folkhälsomyndighetens bedömning att även AstraZenecas vaccin har en god skyddseffekt för alla åldersgrupper över 18 år:

Uppgifter om immunsvaret efter vaccination hos äldre personer finns även i en studie som ligger till grund för godkännandet av Astra Zenecas vaccin:

Kategori: Nyhet