Texten är uppdaterad kl 18.00

Folkhälsomyndigheten har informerat regionerna via deras vaccinsamordnare om förändringen, som enligt bolagets uppgifter innebär att Sverige kan räkna med cirka 2,3 miljoner doser under första och andra kvartalet.

Under årets första kvartal är prognosen nu att regionerna totalt får cirka 739 000 doser i stället för cirka 1,1 miljoner. Under årets andra kvartal är prognosen att regionerna får 1,6 miljoner doser.

Samtidigt är det viktigt att påpeka att alla uppgifter om hur mycket vaccin som levereras respektive kvartal är prognoser som kan justeras både uppåt och nedåt. Samtliga länder i EU påverkas av Astra Zenecas förändrade prognoser.

– Det är beklagligt att vi får färre vaccindoser än vi hade räknat med. Det fördröjer naturligtvis arbetet med att erbjuda alla vuxna i Sverige skydd mot covid-19 även om det är för tidigt att säga om och hur tidsplanen påverkas, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Den som har störst behov av skydd mot covid-19 erbjuds vaccin först, enligt Folkhälsomyndigheten rekommenderade prioriteringsordning för vaccinationsarbetet.

Fördelning mellan kvartal

I tabellen över prognosticerade leveranser [Länk borttagen 2021-11-03] till Sverige är fördelningen mellan kvartalen något annorlunda på grund av hur doserna fördelas i månadsskiftet mars/april. Den totala summan för halvåret är dock densamma.

Läs mer

Kategori: Nyhet