Folkhälsomyndigheten har enligt covid-19-lagen rätt att besluta om smittskyddsåtgärder i butiker och varuhus, bland annat om begränsning av antalet kunder och besökare.

Sedan tidigare gäller regeln att butiken måste ha en yta på minst 10 kvadratmeter per person som släpps in. I butiker och varuhus med stora lokaler kan det ändå uppstå trängsel kring enskilda platser inne i lokalerna och vid in- och utpassering. Därför avser Folkhälsomyndigheten att sätta en övre gräns för antalet personer som samtidigt får befinna sig inne i en butik eller ett varuhus. Förslaget innebär att maxantalet aldrig får överstiga 500 personer, oavsett varuhusets eller butikens yta. Taket på 500 personer gäller inte köpcentrum och gallerior.

Folkhälsomyndigheten föreslår också att butiker, varuhus, gallerior och köpcentrum måste vidta åtgärder för att besökare ska handla ensamma och inte i grupp. Det kan till exempel handla om att aktivt informera om att kunder ska besöka butiken på egen hand. Personer i behov av stöd samt barn är undantagna från uppmaningen att gå in i butiker en och en.
Förslagen har skickats på remiss till myndigheter och branschorganisationer. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 6 mars 2021.

Kategori: Nyhet