Att hålla avstånd till varandra är ett effektivt sätt att minska smittspridningen. De nya föreskrifterna och råden ska underlätta för verksamheterna att hjälpa besökare att hålla avstånd.

Museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar måste enligt förslaget bland annat:

  • Beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som samtidigt får vistas i verksamhetens lokaler inomhus eller inom ett anläggningsområde. För museer, konsthallar ska varje besökare eller kund kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Oavsett tillgänglig yta får antalet vara maximalt 500 personer. För nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar gäller att varje besökare ska kunna disponera minst 20 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Det gäller både inomhus- och utomhusytor.
  • Säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder och erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
  • De verksamheter som har attraktioner, som till exempel berg-och-dalbanor och karuseller, ska vidta åtgärder för att minska trängseln i och i anslutning till attraktionerna.

Exempel på åtgärder som kan vidtas för att följa reglerna är att undvika risken för köbildning genom att besökare får boka en tid för insläpp, tydligt markera på golv eller mark vilket avstånd besökare måste hålla till varandra, visa i vilken riktning besökare ska gå i lokalerna eller på anläggningsområdet, begränsa storleken på grupper vid guidade turer till max åtta personer och ha personal på plats som vägleder besökare.

Folkhälsomyndigheten vill nu ha remissinstansernas syn på förslagen till åtgärder. De beslutade åtgärderna kan komma att skilja sig från de som nu föreslås.

Läs mer

Förslag om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (PDF, 298 kB)

Kategori: Nyhet