Astra Zenecas vaccin mot covid-19 gör nytta och skyddar effektivt mot sjukdom, svår sjukdom och död. Det konstaterar EMA den 18 mars efter en ny säkerhetsgenomgång. EMA säger samtidigt att det inte går att utesluta mycket sällsynta men allvarliga biverkningar av vaccinet. Några fall av allvarliga blodproppar och några fall av allvarliga koagulationsrubbningar – blodproppar i kombination med blödningar – har rapporterats. Enstaka fall har även rapporterats i Sverige. De utreds nu av Läkemedelsverket.

Folkhälsomyndigheten beslutade den 16 mars att rekommendera regionerna att pausa arbetet med att vaccinera med Astra Zenecas vaccin i väntan på EMA:s utlåtande. Myndigheten granskar nu EMA:s ställningstagande och diskuterar det med Läkemedelsverket.

Pausen gör just nu tillgången på vaccin mindre. Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att fortsätta att prioritera att vaccinera äldre personer före yngre, eftersom ålder är en så tydlig riskfaktor för svår sjukdom och död i covid-19.

– Vi rekommenderar att regionerna fortsätter att erbjuda vaccin utifrån ålder nu när bristen på vaccin är påtaglig. Ålder är den allra viktigaste prioriteringsgrunden, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Totalt har omkring 17 miljoner människor i Europa fått Astra Zenecas vaccin mot covid-19.

Kategori: Nyhet