Den 17 februari 2021 remitterade regeringen promemorian Ändringar i begränsningsförordningen. Promemorian innehöll förslag om ändringar i förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Delar av förslaget berör sådana verksamheter och arrangemang som omfattas av ordningslagen. Bland annat föreslås att verksamheter och arrangemang som omfattas av ordningslagen ska begränsa antalet deltagare utifrån ett antal olika faktorer, och att stadigvarande tivolinöjen och marknader ska regleras särskilt.

Folkhälsomyndigheten föreslog tidigare att förordningsändringarna skulle träda ikraft den 11 april 2021. Eftersom smittspridningen nu ökar i de flesta regionerna, med en ökad belastning på hälso- och sjukvården som följd, bedömer Folkhälsomyndigheten dock att förändringarna nu inte är möjliga att genomföra.

Anledningen till detta är att göra det lättare för allmänheten följa att den viktigaste rekommendationen: att hålla avstånd. Förändringarna föreslås i stället skjutas fram till den 3 maj, under förutsättning att smittläget förbättrats.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens hemställan om begränsningsförordningen ärendenr. 01503-2021 (PDF, 134 kB)

Kategori: Nyhet