Att hålla avstånd till varandra är ett effektivt sätt att minska smittspridningen. Genom nya föreskrifter och allmänna råd vill Folkhälsomyndigheten underlätta för verksamheterna att hjälpa besökare att hålla avstånd.

I korthet ska museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar från och med den 25 mars 2021

  • Beräkna ett maximalt antal samtidiga besökare och se till att inte fler vistas inom verksamhetens område
  • Säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder och erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
  • De verksamheter som har attraktioner, som till exempel en karusell, ska vidta åtgärder för att minska trängseln i och i anslutning till attraktionerna

Syftet med de regler och allmänna råd som finns är att undvika trängsel. I många fall har verksamheter som nöjes-, tema- och djurparker och liknande anläggningar stora ytor, men trängsel kan ändå uppstå på enskilda platser inom anläggningarna och vid till exempel entréer, attraktioner och sevärdheter när besökarna inte är jämt utspridda över verksamhetens yta. Eftersom det ur smittskyddssynpunkt inte är bra att samla för många människor på en plats blir följden att varje besökare måste kunna disponera en stor yta. Därför har Folkhälsomyndigheten satt en begränsning för att hålla nere det totala antalet besökare: det behövs 20 kvadratmeter per person för att kunna bedriva verksamheterna på ett smittsäkert sätt. För museer och konsthallar gäller 10 kvadratmeter per person, precis som för butiker, men antalet samtidiga besökare får aldrig överstiga 500 personer oavsett hur stora lokalerna är.

Läs mer

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 {föreskrifterna upphävda}

Kategori: Nyhet