Den 10 mars hade totalt 1 010 832 doser registrerats i det Nationella vaccinationsregistret. Vaccinerna som nu används ges i två doser. Nära 700 000 personer har fått minst en dos vilket motsvarar 8,4 procent av Sveriges vuxna befolkning. Det är i nivå med genomsnittet för Europa.

– För ett år sedan fanns liten kunskap om själva sjukdomen covid-19 men redan i december fanns det första testade och godkända vaccinet. Nu har vi tre bra godkända vacciner. Att det nu genomförts över en miljon vaccinationer är hoppfullt, säger Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

Den som har störst behov av ett skydd mot covid-19 är prioriterade. Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder och vaccinet ska därför i första hand gå till dem. I prioriteringsordningen ingår även den personal som arbetar nära de äldre. Statistik från förra veckan visar att nio av tio på SÄBO fått minst en dos medan strax över hälften med hemtjänst fått en dos.

– Vi har god täckning bland de som bor på särskilt boende men bland de som har hemtjänst har strax över hälften fått en första dos och det är viktigt att skyndsamt lägga kraft på att den andelen ökar, säger Johan Carlson.

Vaccinationerna har gett effekt i form av minskat antal sjuka och avlidna i covid-19 bland personer som bor på Särskilt boende för äldre (SÄBO).

Läs mer

Kategori: Nyhet