Syftet med undersökningen är att uppgifterna ska komplettera kunskapen från regionernas löpande inrapportering av covid-19-fall, och även användas för att göra modelleringar av smittspridningen. Undersökningen ger också möjlighet att få mer information om vilka symtom som förknippas med covid-19.

Förhoppningen är att omkring 8 000 personer ska vilja delta i undersökningen som genomförs den 12–16 april. De personer som får erbjudande om att delta i undersökningen har valts ut slumpmässigt. Det går inte att anmäla sig till undersökningen om man inte är inbjuden.

Deltagarna får ta prov på sig själva från näsa, svalg och saliv. Analysen av proverna visar om deltagaren har en pågående infektion, men inte om personen har haft covid-19 tidigare. Folkhälsomyndigheten vill gärna att de som är inbjudna ska delta oavsett om de tidigare har haft infektionen eller inte.

För genomförandet av studien har Folkhälsomyndigheten beviljats stöd från Försvarsmakten som framför allt hjälper till med upphämtningen av prover från deltagarnas hem. Resultaten väntas vara klara i slutet av april.

Resultat från de tidigare nationella undersökningarna finns publicerade på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer

Förekomsten av covid-19 i Sverige 21–24 april och 25–28 maj 2020

Förekomsten av covid-19 i Sverige 24–28 augusti och 21–25 september 2020

Förekomsten av covid-19 i Sverige 30 november–4 december 2020

Kategori: Nyhet